Lei Municipal 079 de de 04 de outrubro de 1991 – Suspende os Concursos públicos por seis meses, na esfera municipal


Themetf