Lei Municipal 040 de 30 de maio de 1990 – Autoriza o Executivo conceder aumento a seus servidores


Themetf